BG | EN   Facebook
slide_06

Услуги

Фотон Енерджи ЕООД е специализирана в проектиране, узаконяване, изграждане, сертифициране и поддръжка на инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. Извършваме изграждане на фотоволтаични инсталации за производство на електрически ток, автономни системи при балансирано използване на енергия от мрежата и от допълнителни енергоизточници, както и абсолютно независимо предоставяне на енергия от различни възобновяеми енергийни източници и акумулаторни пакети за съхранение на енергия. Предлагаме цялостни решения за автоматизация и управление на товарите и енергийните консуматори в даден обект, включващи специализирани приложения за бизнес клиенти и индивидуални потребители. Консултираме относно най-новите и съобразени с нуждите на клиента технологии, както и осигуряваме висококачествена гаранционна и извънгаранционна поддръжка, анализирайки произхода на проблемите с цел тяхното предотвратяване или своевременно отстраняване.

 

Като високотехнологична фирма развиваме и внедряваме технологии на водещи фирми в бранша от Западна европа и САЩ. Ние сме техни партньори и сертифицирани инсталатори.

 

ФОТОН ЕНЕРДЖИ ЕООД използва технологии на водещи компании като SMA Solar Technology AG, SchletterGmbH, Siemens AG, Heckert Solar GmbH, Fronius GmbH и др.