BG | EN   Facebook
avtonomni_sistemi

Автономни системи за захранване

Фотон Eнерджи изгражда системи за автономно захранване на вашият интелигентен дом. Чрез предлаганите системи на модулен принцип, които включват компоненти за производство на енeргия от слънцето и компоненти за съхраняване на излишната енергия се постига относителна независимост, при нарастващите разходи за енергия и максимално покритие на вашите нужди.

Всички които се възползват от тези нови технологии, ще разчитат на следните предимства:

1. Вие сте независими от нарастващите разходи за енергия!

2. Можете да произведете своя собствена енергия от слънцето, екологично и рентабилно!

3. Не е небходимо да се събразявате и да компрометирате комфорта на вашите доставки на енергия.

4. Вие се възползвате от автоматична система за следене на вашите собствени нужди

5. Използвате техника на бъдещето, която е готова за новите интелигентни мрежи.

Свържете се с нас за да анализираме и предложим най-оптималната система за ВАС!