• + 359 82 510 001
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

Потреблението на енергия е едно от най-критичните предизвикателства, с което света трябва да се справи.   С поскъпването на енергоносителите и въвеждането на съответната нормативна база стана актуално и необходимо всяко предприятие да има Система за енергиен мениджмънт (СЕМ). Целта е оптимизиране на енергийните разходи на предприятието вследствие на подобрен енергиен мениджмънт, както и постигане на по-малък разход на енергия за производството на единица продукция. Това следва да доведе до значимо намаляване на оперативните разходи, както и на емисиите на парникови газове.

В програмата „Енергийна ефективност и зелена икономика” се стимулира  въвеждането на системи за енергийно управление. Фирма „ФОТОН ЕНEРДЖИ“  предлага своя опит в изграждането на такива системи, които могат да бъдат съставна част от проектите по тази програма.

Системата за енергиен мениджмънт може да обхване всички енергийни разходи в предприятието – електричество, токове, напрежения и др. Изградена е на модулен принцип и може лесно да бъде разширявана на по-късен етап, при това с  минимални разходи. Изрично акцентираме върху тази възможност на системата поради често срещаните ограничени финансови ресурси в проектите за енергийна ефективност за система за енергиен мениджмънт.

Системите за енергиен мениджмънт,  решават следните основни задачи:

 • Оперативно следене на енергийни и технологични параметри посредством система от екрани,  звукова и светлинна сигнализация;
 • Дистанционно отчитане на измервателни средства;
 • Събиране на аналитични данни за енергийната ефективност в предприятието/ сградите;
 • Планиране (прогнозиране) на количества за доставка на електрическа енергия;
 • Управление на компенсиращи товари за оптимизиране на използваната спрямо планираната ел. енергия  за доставка;
 • Регистриране на неприемливи отклонения в енергийните параметри;
 • Разкриване на неефективен разход на енергия за определени участъци и периоди от време;
 • Откриване на оборудване, работещо в предаварийно състояние и своевременното му извеждане за ремонт;
 • Определяне на енергийните разходи в себестойността на продукцията;
 • Системата е отворена за включване на различни измервателни средства за специфични величини.

С какво ви помага софтуера на една система за енергиен мениджмънт:

 • Да намалите разходите за ток и оперативните разходи;
 • Да подобрите качеството, надеждността и непрекъсваемостта на захранването;
 • Да оптимизирате използването на апаратурата и постигнете по-висока производителност.

С допълнително проектиране, отчитащо спецификите на предприятието, към СЕМ могат да бъдат включени допълнителни подсистеми за автоматизирано управление на енергия, напр. подсистема за управление на осветлението, подсистема за автоматично управление на конкретни по-големи или на група електрически товари, подсистема за автоматично разтоварване и др.

ПАРТНЬОРИ

© 2024 Photon Energy LTD.Всички права запазени. Дизайн MADHOUSE Studio